• Miluše Heryšerová

BIO potraviny - jak je poznám?

Co jsou to BIO potraviny a jak je vlastně poznám?


BIO potravina je: [1],[2],[3] 1) Je potravina vyprodukovaná dle zásad ekologického zemědělství. V tomto zemědělství se nesmí používat hormony, pesticidy ani geneticky modifikované (GMO) produkty. 2) Chuť, vůně ani trvanlivost potravin se nesmí chemicky upravovat.

3) Zvířata chovaná na maso se krmí pouze ekologickým krmivem a zároveň žijí v co nejpřirozenějším prostředí.

4) Používají se pouze povolená Éčka. (Je jich 36 a jsou to látky přírodního charakteru jako kyselina askorbová, kyselina jablečná, uhličitan sodný…)


Kdo a jak kontroluje BIO kvalitu? [4] Kontroly probíhají každý rok, zároveň jsou producenti podrobeni i neohlášeným kontrolám ze strany Ministerstva zemědělství. Produkty jsou analyzovány na přítomnost pesticidů a GMO. Každý produkt z ekologického zemědělství musí být certifikován a řádně označen. I balení těchto produktů musí probíhat u certifikovaného výrobce či distributora


Jak poznám BIO produkt? [4] 1) Balené BIO produkty vyprodukované v EU mají logo zeleného lístečku. Produkty z ekologického zemědělství ČR musí být navíc označeny i národním BIO logem (BIO zebra). Zároveň s tímto logem musí být uveden číselný kód kontrolní organizace a informace o místě původu surovin. (př. CZ-BIO-00x). Pokud tyto informace na obalu jsou, pak si můžete být jisti, že kupujete produkt z ekologického zemědělství. 2) Ta těžší část nastává u nebalených potravin, tam se vždy doptejte prodejce na dodavatele a nechte si ukázat či si vyhledejte platný biocertifikát, kde je uveden seznam produktů certifikovaných jako BIO (Veřejný registr ekologických podnikatelů http://eagri.cz/publ…/app/eagriapp/EKO/Prehled/Prehled.aspx…)


Víte, že? ➡V ČR je z celkového pouze 12% ekologického zemědělství a to většinou v horských oblastech [5] ➡Češi stále kupuji velmi málo biopotravin - z celkového obratu je to pouze kolem 1% (u ostatních zemí EU je to 5 -7 %) [6] ➡Oproti jiným západním zemím je nabídka BIO produktů v ČR stále mizivě zastoupená [4]


A pokud stále nechcete kupovat BIO kvalitu pak: ➡ Alespoň odstraňte slupku, do které proniká největší množství pesticidů. ➡ Naučte se ovoce a zeleninu namočit na 15 min. do vody, kde rozmícháte 2 lžíce jedlé sody, ta totiž podle některých studií dokáže vyvázat až 90 % pesticidů. [7] 

[1] zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství


[2] nařízení Rady (ES) č. 834/2007


[3] nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (Přílohy k nařízení Komise (ES) 889/2008).


[4] https://www.bezpecnostpotravin.cz/kategorie/biopotraviny-(bio).aspx


[5]http://eagri.cz/public/web/file/643739/Rocenka_ekologickeho_zemedelstvi_2018_WEB.pdf

[6] https://eurozpravy.cz/ekonomika/ceska-republika/255651-biopotraviny-jdou-na-dracku-cesi-jich-nakupuji-nejvic-od-roku-2008/


[7] Yang, T.; Doherty, J.; Zhao, B.; Kinchla, A. J.; Clark, J.; He, L. Effectiveness of Commercial and Homemade Washing Agents in Removing Pesticide Residues on and in Apples. J. Agric. Food Chem. 2017, 65 (44), 9744–9752.